Plan pracy szkoły 2018/2019

 

 

Data

Wydarzenie organizacyjne

WRZESIEŃ

 

03.09.2018
poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

14.09.2018
piątek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

18.09.2018
wtorek

Zebrania z rodzicami:
- Informacyjne z dyrektorem szkoły i z wychowawcami
(klasy I-III technikum, klasy I-II branżowej szkoły I stopnia)

19.09.2018
środa

Zebrania z rodzicami:
- Informacyjne z dyrektorem szkoły i z wychowawcami
(klasy IV technikum, klasy III zasadniczej szkoły zawodowej)

20.09.2018
czwartek

Zebrania z rodzicami:
- Informacyjne z dyrektorem szkoły i z wychowawcami
(wszystkie klasy szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych)

26.09.2018
środa

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Program wychowawczo-profilaktyczny

PAŹDZIERNIK

 

06.10.2018
sobota

Realizacja zajęć za dzień 02.11.2018 (wg planu lekcji obowiązującego w piątek)

14.10.2018
niedziela

Dzień Edukacji Narodowej

24.10.2018
środa

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego 2018

LISTOPAD

 

01.11.2018
czwartek

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć

02.11.2018
piątek

Dzień wolny od zajęć – realizacja zajęć w dniu 06.10.2018

08.11.2018
czwartek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych

 

Zebrania z rodzicami:
- Śródsemestralne (wszystkie klasy)

- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami

11.11.2018
niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2018
poniedziałek

Święto Narodowe z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od zajęć

20.11.2018
wtorek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2018

GRUDZIEŃ

 

6.12.2018
czwartek

Zebrania z rodzicami:
- Śródsemestralne (wszystkie klasy technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej)
- Przedklasyfikacyjne – poinformowanie o
spełnianiu warunków dopuszczenia uczniów do egzaminów semestralnych (wszystkie klasy szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych)
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami

07.12.2018
piątek

Poinformowanie uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych o spełnianiu warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych

14.12.2018
piątek

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (klasy IV technikum)

 

Zakończenie I semestru (klasy IV technikum)

18.12.2018
wtorek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Klasyfikacja śródroczna (klasy IV technikum)

- Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

23.12-31.12.2018
niedziela - poniedz.

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

 

01.01.2019
wtorek

Nowy Rok – dzień wolny od zajęć

04.01.2019
piątek

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (klasy III technikum)

 

Zakończenie I semestru (klasy III technikum)

06.01.2019
niedziela

Trzech Króli

07.01.2019
poniedziałek

Rozpoczęcie egzaminów semestralnych we wszystkich klasach szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych

08.01.2019
wtorek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Klasyfikacja śródroczna (klasy III technikum)

 

Zebrania z rodzicami:
- Śródroczne (klasy III i IV technikum)

09.01.2019
środa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (M.42) – część praktyczna w formie „d”

10.01.2019
czwartek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (B.06, B.18, B.30, M.18, M.42) – część pisemna

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11.01-15.01.2019
piątek - wtorek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (M.18) – część praktyczna w formie „w”

11.01-16.01.2019
piątek - środa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (B.18) – część praktyczna w formie „w”

14.01-16.01.2019
poniedz. - środa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (B.06) – część praktyczna w formie „w”

14.01-27.01.2019
poniedz. - niedziela

Ferie zimowe

17.01.2019
czwartek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (B.30) – część praktyczna w formie „dk”

LUTY

 

01.02.2019
piątek

Wystawienie śródrocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych (wszystkie klasy, z wyjątkiem III i IV technikum)

 

Zakończenie I semestru (wszystkie klasy, z wyjątkiem III i IV technikum)

07.02.2019
czwartek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Klasyfikacja śródroczna (klasy I-II technikum, wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej)
- Klasyfikacja semestralna (wszystkie klasy szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych)

 

Zebrania z rodzicami:
- Śródroczne (klasy I-II technikum, wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej)
- Śródsemestralne (wszystkie klasy szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych)
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami

15.02.2019
piątek

Studniówka klas IV technikum

28.02.2019
czwartek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

MARZEC

 

05.03.2019
wtorek

Zebrania z rodzicami:
- Śródsemestralne (klasy III i IV technikum)

18.03-12.04.2019
poniedz. - piątek

Praktyki zawodowe w klasach III technikum (20 dni x 8 godz. = 160 godz.)

21.03.2019
czwartek

Zebrania z rodzicami:
- Śródsemestralne (wszystkie klasy, z wyjątkiem III i IV technikum)

- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami

22.03.2019
piątek

Wręczenie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (B.06, B.18, B.30, M.18, M.42)

 

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Szkolenie „Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży” prowadzone przez WOM Gorzów Wlkp.

KWIECIEŃ

 

01.04.2019
poniedziałek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty

09.04.2019
wtorek

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych (klasy IV technikum)

 

Zebrania z rodzicami:
- Przedklasyfikacyjne (klasy IV technikum)

10.04-12.04.2019
środa - piątek

Egzamin gimnazjalny

13.04.2019
sobota

Dzień otwarty w szkole – realizacja zajęć za dzień 29.04.2019 (wg planu lekcji obowiązującego w poniedziałek)

15.04-17.04.2019
poniedz. - środa

Egzamin ósmoklasisty

 

Rekolekcje wielkopostne

16.04.2019
wtorek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych (klasy IV technikum)

18.04-23.04.2019
czwartek - wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019
środa

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Klasyfikacja roczna i końcowa (klasy IV technikum)
- Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego

25.04.2019
czwartek

Zebrania z rodzicami:
- Śródsemestralne (klasy I-III technikum, wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej)
- Przedklasyfikacyjne – poinformowanie o
spełnianiu warunków dopuszczenia uczniów do egzaminów semestralnych (wszystkie klasy szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych)
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami

26.04.2019
piątek

Poinformowanie uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych o spełnianiu warunków dopuszczenia do egzaminów semestralnych

 

Zakończenie zajęć (klasy IV technikum)

 

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły (klasy IV technikum)

29.04-30.04.2019
poniedz. - wtorek

Dni wolne od zajęć – realizacja zajęć w dniach 13.04.2019 oraz 11.05.2019

MAJ

 

01.05.2019
środa

Święto Pracy – dzień wolny od zajęć

02.05.2019
czwartek

Dzień wolny od zajęć – realizacja zajęć w dniu 25.05.2019

03.05.2019
piątek

Święto Narodowe 3 Maja – dzień wolny od zajęć

06.05-25.05.2019
poniedz. - sobota

Egzamin maturalny

06.05-08.05.2019
poniedz. - środa

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11.05.2019
sobota

Realizacja zajęć za dzień 30.04.2019 (wg planu lekcji obowiązującego we wtorek)

24.05.2019
piątek

Wręczenie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (TB, TPS)

25.05.2019
sobota

Realizacja zajęć za dzień 02.05.2019 (wg planu lekcji obowiązującego w czwartek)

27.05.2019
poniedziałek

Rozpoczęcie egzaminów semestralnych w szkole podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych

29.05.2019
środa

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych (klasy I-III technikum, wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej)

30.05.2019
czwartek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Zebrania z rodzicami:
- Przedklasyfikacyjne – poinformowanie o przewidywane ocenach rocznych (klasy I-III technikum, wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej)
- Śródsemestralne (wszystkie klasy szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych)
- Dzień otwarty dla rodziców ze wszystkimi nauczycielami

CZERWIEC

 

12.06.2019
środa

Wystawienie rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych

14.06.2019
piątek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Klasyfikacja roczna (klasy I-III technikum, wszystkie klasy branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej)
- Klasyfikacja semestralna (wszystkie klasy szkoły podstawowej dla dorosłych oraz gimnazjum dla dorosłych)
- Klasyfikacja końcowa (klasy III zasadniczej szkoły zawodowej, klasy VIII szkoły podstawowej dla dorosłych oraz klasy III gimnazjum dla dorosłych)

17.06.2019
poniedziałek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (A.69, B.33) – część praktyczna w formie „d”

18.06.2019
wtorek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (A.69, B.07, B.33, M.12, M.18) – część pisemna

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19.06.2019
środa

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Wręczenie świadectw promocyjnych oraz ukończenia szkoły

 

Wręczenie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego

20.06-31.08.2019
  czwartek- sobota

Ferie letnie

24.06-04.07.2019
poniedz. - czwartek

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (B.07, M.12, M.18) – część praktyczna w formie „w”

LIPIEC

 

04.07.2019
czwartek

Wręczenie świadectw dojrzałości

05.07.2019
piątek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2018/2019

SIERPIEŃ

 

20.08.2019
wtorek

Poprawkowy egzamin maturalny

26.08.2019
poniedziałek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Informacyjno-organizacyjne przed egzaminami poprawkowymi

27.08-29.08.2019
wtorek - czwartek

Poprawkowe egzaminy roczne i semestralne

30.08.2019
piątek

Zebranie Rady Pedagogicznej:
- Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019
- Sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego 2019/2020

 

Wręczenie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (A.69, B.07, B.33, M.12, M.18) oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (MRW, MPS, EPS, KM)

 

Spotkanie wychowawców z nowoprzyjętymi uczniami klas I technikum oraz branżowej szkoły I stopnia

31.08.2019
sobota

Koniec roku szkolnego 2018/2019

 
Uwagi
-  oznaczenia zawodów:
TB    - technik budownictwa (kwalifikacje B.18, B.33, B.30)
TPS  - technik pojazdów samochodowych (kwalifikacje M.18, M.12, M.42)
MRW - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacje B.05, B.06, B.07)
MPS  - mechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.18)
EPS   - elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacja M.12)
KM    - kierowca mechanik (kwalifikacja A.69)
-  oznaczenia form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
„d”     - dokumentacja
„dk”   - dokumentacja z wykorzystaniem komputera
„w”    - wykonanie wyrobu lub usługi
 

 
 
 
 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.