KKZ - Rekrutacja 2022/2023


Rozpoczynamy nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH na rok szkolny 2022/2023


 
Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz ukończyła co najmniej 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie.
 
Podanie o przyjęcie na KKZ można pobrać TUTAJ
 
W roku szkolnym 2022/2023 uruchamiamy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe w poniżsyzch kwalifikacjach:
 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Zawód

BUD.11.    Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.12.    Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz-tynkarz

Technik budownictwa

BUD.14.    Organizacja i kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie kosztorysów

Technik budownictwa

BUD.25.    Organizacja, kontrola i sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

MOT.02.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MOT.05.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MOT.06.   Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

ELM. 01.   Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Automatyk

Technik automatyk

ELM. 03.   Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych

Mechatronik

Technik mechatronik

ELM.04.    Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Technik automatyk

ELM.06.    Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

ELE.02.     Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektryk

Technik elektryk

ELE.05.     Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Technik elektryk

MEC.03.    Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechanik

Technik spawalnictwa

MEC.05.    Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających

Technik mechanik

MEC.09.    Organizacja i nadzorowanie procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń

Technik mechanik

MEC.10.    Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Technik spawalnictwa

EKA.05.    Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

EKA.07.    Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

DRM.04.   Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Stolarz

Technik technologii drewna

DRM.08.   Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Technik technologii drewna

SPL.01.     Obsługa magazynów

Magazynier-logistyk

Technik logistyk

SPL.04.     Organizacja transportu

Technik logistyk

SPL.05.     Organizacja transportu oraz obsługi klientów
i kontrahentów

Technik spedytor

TDR.01.    Eksploatacja środków transportu drogowego

Kierowca mechanik

Technik transportu drogowego

TDR.02.    Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Technik transportu drogowego


 

 
Nauka na wszystkich kwalifikacyjnych kursach zawodowych zorganizowana będzie w systemie zaocznym (sobota, niedziela) i trwać będzie w zależności od kwalifikacji 2 lub 3 semestry
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.