Podręczniki dla klas I 2022/2023

 

 
Technikum Budowlane i Samochodowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika
(ul. Okrzei 42)
 
klasa 1 - otwórz plik
 

 
Technikum Mechaniczne nr 5 im. Zesłańców Sybiru
(ul. Pomorska 67)

 

klasa 1 - otwórz plik

 


 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
(ul. Okrzei 42)
 

klasa 1 - otwórz plik 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
(ul. Pomorska 67)

 

klasa 1 - otwórz plik 
 

Informacje dla uczniów klas I i ich rodziców 2022/2023

 
 
Drogi Uczniu, Szanowni Rodzice
 
Serdecznie witamy wśród społeczności Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, jednocześnie dziękujemy za wybór naszej szkoły.Oto garść informacji na początek:
 
1. Badania lekarskie:
 
- przy ul. Okrzei 42 (dla uczniów klas Technikum Budowlanego i Samochodowego nr 1 oraz Branżowej Szkoły i stopnia nr 1) należy zapisać się na termin badania - lista w gabinecie 0.19,
 
- przy ul. Dąbrowskiego 32 (dla uczniów klas Technikum Mechanicznego nr 5 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 5) - 2 sierpnia 2022 r. o godz.
            8.30 – technik mechanik,
            9.30 – technik spawalnictwa,
            10.30 – technik automatyk,  magazynier - logistyk, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
 
Skierowania należy pobrać w dniu poświadczania woli przyjęcia.
 
 
2. 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędą się spotkania z wychowawcami w lokalizacji:
 
- przy ul. Okrzei 42 (dla uczniów klas pierwszych Technikum Budowlanego i Samochodowego nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1),
 
- przy ul. Pomorskiej 67 (dla uczniów klas pierwszych Technikum Mechanicznego nr 5 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 5).
 
 
3. W imieniu Rady Rodziców, Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz Samorządu Uczniowskiego informujemy, że składka roczna na ww. organy oraz zawierająca również ubezpieczenie ucznia wynosi 200 zł. Składka jest dobrowolna, zachęcamy jednak do wpłat, gdyż pomagają nam umilić i uatrakcyjnić czas spędzony przez uczniów w szkole.
 
4. Istnieje możliwość dokonania wpłaty na spotkaniu z wychowawcami.
 
5. Lista podręczników będzie dostępna na stronie internetowej www.cezibgorzow.pl od 25 lipca 2022 r.
 

 
ul. Dąbrowskiego 32

Kierunki kształcenia 2022/2023

 
 Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się poprzez kliknięcie na poniższy link
 
 

 
W Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim będziemy przeprowadzać rekrutację na rok szkolny 2022/2023 w zawodach branży budowlanej, motoryzacyjnej, mechanicznej oraz logistyczno-spedycyjnej.
W ofercie mamy 25 atrakcyjnych zawodów:
 
Technikum Budowlane i Samochodowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika
(ul. Okrzei 42)
- technik budownictwa,
- technik robót wykończeniowych w budownictwie,
- technik budowy dróg,
- technik inżynierii sanitarnej,
- technik geodeta,
- technik technologii drewna,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik transportu drogowego,
 
Technikum Mechaniczne nr 5 im. Zesłańców Sybiru
(ul. Pomorska 67)
- technik mechanik,
- technik automatyk,
- technik urządzeń dźwigowych,
- technik spawalnictwa,
- technik logistyk,
- technik spedytor,
 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
(ul. Okrzei 42)
- murarz-tynkarz,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci i instalacji sanitarnych,
- stolarz,
- kierowca mechanik,
- mechaniik pojazdów samochodowych,
- elektromechaniik pojazdów samochodowych,
- mechanik motocyklowy.
 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
(ul. Pomorska 67)
 
- mechaniik pojazdów samochodowych (młodociany pracownik),
- mechanik-monter maszyn i urządzeń,
- automatyk,
- magazynier-logistyk


 
Dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
 
 
Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023
 
 

KKZ - Rekrutacja 2022/2023


Rozpoczynamy nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH na rok szkolny 2022/2023


 
Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz ukończyła co najmniej 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie.
 
Podanie o przyjęcie na KKZ można pobrać TUTAJ
 
W roku szkolnym 2022/2023 uruchamiamy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe w poniżsyzch kwalifikacjach:
 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Zawód

BUD.11.    Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.12.    Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz-tynkarz

Technik budownictwa

BUD.14.    Organizacja i kontrola robót budowlanych
oraz sporządzanie kosztorysów

Technik budownictwa

BUD.25.    Organizacja, kontrola i sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

MOT.02.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MOT.05.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MOT.06.   Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

ELM. 01.   Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Automatyk

Technik automatyk

ELM. 03.   Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń
i systemów mechatronicznych

Mechatronik

Technik mechatronik

ELM.04.    Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Technik automatyk

ELM.06.    Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

ELE.02.     Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektryk

Technik elektryk

ELE.05.     Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Technik elektryk

MEC.03.    Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechanik

Technik spawalnictwa

MEC.05.    Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających

Technik mechanik

MEC.09.    Organizacja i nadzorowanie procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń

Technik mechanik

MEC.10.    Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Technik spawalnictwa

EKA.05.    Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

EKA.07.    Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości

DRM.04.   Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Stolarz

Technik technologii drewna

DRM.08.   Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Technik technologii drewna

SPL.01.     Obsługa magazynów

Magazynier-logistyk

Technik logistyk

SPL.04.     Organizacja transportu

Technik logistyk

SPL.05.     Organizacja transportu oraz obsługi klientów
i kontrahentów

Technik spedytor

TDR.01.    Eksploatacja środków transportu drogowego

Kierowca mechanik

Technik transportu drogowego

TDR.02.    Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Technik transportu drogowego


 

 
Nauka na wszystkich kwalifikacyjnych kursach zawodowych zorganizowana będzie w systemie zaocznym (sobota, niedziela) i trwać będzie w zależności od kwalifikacji 2 lub 3 semestry
 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dziesięć miesięcy w pocie czoła zakończyło się uroczyście. Zdolni, aktywni, pracowici zostali docenieni, najlepsi odebrali nagrody. Chwile wzruszenia mieszane ze zniecierpliwieniem, kiedy wreszcie nastąpi czas swobody i wypoczynku.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.