Obchody Konstytucji 3 Maja w ZSBiS

230 lat temu uchwalono konstytucję 3 maja. Było to wielkie osiągnięcie świadczące o naszym patriotyzmie i jedności. Konstytucja 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą, a jednocześnie największym dziełem Sejmu Czteroletniego obradującego w latach 1788 - 1792.

W świetle postanowień Ustawy Rządowej, władza ustawodawcza należała do Sejmu o dwuletniej kadencji, który podejmował uchwały większością głosów. Zniesiono liberum veto i konfederacje. Prawa wyborcze przysługiwały tylko posesjonatom, czyli szlachcie posiadającej ziemie. Władzę wykonawczą sprawował król ze Strażą Praw mianowaną przez króla, a odpowiedzialną przed sejmem. W jej skład wchodziło 5 mianowanych przez monarchę ministrów, którzy zajmowali się sprawami wewnętrznymi, edukacją, wojskiem, dyplomacją oraz skarbem. Władza sądownicza miała być niezależna od innych organów władzy, a sądy zachowywały charakter stanowy - osobne były sądy dla mieszczan i szlachty.
 
Sejm Czteroletni tworząc konstytucję 3 maja pokonał przeszkody polityczne i prawne na drodze budowy nowego ustroju państwa polskiego. Przy zachowaniu dominacji szlachty usprawniona została działalność państwa. Wzrosła w nim rola miast i samych mieszczan. Ustawa Rządowa znosiła elekcyjność tronu, wprowadzając zasadę dziedziczenia. Polska staje się monarchią konstytucyjną i w tej formie został dokonany podział władzy według zasad Monteskiusza. Konstytucja się ona również świadectwem dojrzałości polskiego społeczeństwa, które dążyło do reform zagrożonej niepodległości I Rzeczypospolitej.
 
Z okazji 230 rocznicy w naszej szkole zorganizowano wystawę poświęconą temu wydarzeniu.
 
Zachęcamy także do obejrzenia filmu dokumentalnego - dostępny pod tym linkiem.
 

Dodatkowe informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.