Sylwetki stypendystów - Zawodowców w Gorzowie 2.0 z Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych

Oddajemy głos naszym stypendystom - opowiedzą nam o swoich celach, tych już osiągniętych oraz tych, które nadal stoją przed nimi u progu dorosłości!
 
 
 
 
 
Oto przed Państwem fotografia uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, którzy otrzymali stypendia motywacyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, przyznane na rok szkolny 2019/2020, w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Podziałanie 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski:
 
Od lewej strony na dole: Adam Mokrzycki (303t), Jakub Krecak (303t) Jakub Serkis (401t), Konrad Kuczyński (401t), Daniel Głuch (403t), Igor Ryński (403t), Radosław Szuciak (403t).
 
Od lewej stronu na górze: Kamil Michalak (303t), Jakub Adamiszyn (303t), Robert Rumik (401t), Dawid Nowak (403t), Bartłomiej Choroszyński (403t).
 
 
Każdy ze stypendystów napisał króko o swoich planach, osiągnięciach i sukcesach, zapraszamy do zapoznania się z krótkimi sylwetkami naszych prymusów.
 
 
Konrad Kuczyński
 
W przyszłości chciałbym zostać Inżynierem Budownictwa Lądowego. Aktualnie jestem uczniem czwartej klasy technikum w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych imienia Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Wybór szkoły spowodowany był moim zamiłowaniem do matematyki oraz konstrukcji budowlanych. To zamiłowanie prawdopodobnie zaszczepiła we mnie moja babcia, która jest członkiem Lubuskiej Izby Inżynierów.

Mogę pochwalić się ukończonymi kursami zawodowymi organizowanymi przez firmę "Atlas", które miały za zadanie wprowadzić przyszłych budowlańców w technologie używane obecnie przy robotach wykończeniowych budynków. Dodatkowo byłem uczestnikiem dwóch szkoleń organizowanych przez "Zakład Ubezpieczeń Społecznych" przygotowujących do podjęcia pracy. W ostatnich latach dwukrotnie zakwalifikowałem się i wziąłem udział w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy Budowlanej. Warto wspomnieć również o udziale w warsztatach, dotyczących komunikacji interpersonalnej w Stanowicach oraz wakacyjnym stażu realizowanych w ramach projektu "Zawodowcy w Gorzowie 2.0". W roku 2018 uzyskałem prawo jazdy kategorii B.

Jakub Adamiszyn

Jestem uczniem trzeciej klasy technikum Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Moją pasją są samochody i motocykle, dlatego wybrałem profil nauki technik pojazdów samochodowych. W roku 2018 uzyskałem prawo jazdy kategorii A1, a w lutym bieżącego roku uzyskałem prawo jazdy kategorii B. Uczęszczałem na praktyki w serwisie samochodowym BOSCH Hładka. Uczestniczę także w projekcie zawodowym firmy Inter Cars „Młode Kadry" i otrzymuję certyfikaty oraz zaświadczenia za ukończone szkolenia takich firm jak: Continental, Febi, Castrol oraz NTN.

W najbliższym czasie chciałbym dokształcić się w kierunku elektroniki, elektrotechniki i mechatroniki samochodowej również takie szkolenia prowadzone są w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, ponieważ uważam to za przyszłość motoryzacji. Chciałbym ukończyć także pomyślnie kurs na prawo jazdy kategorii C.

Bartłomiej Choroszyński

Jestem uczniem czwartej klasy technikum Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim. Jako pierwszoklasista wykazałem się dużą wiedzą, dostając się do finału pierwszej polskiej edycji konkursu Young Car Mechanic, gdzie okazałem się najmłodszym uczestnikiem. Brałem udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej i reprezentowałem szkołę w poznańskim XXIV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej. Jestem uczestnikiem projektu Młode Kadry, gdzie już uzyskałem certyfikaty firm Febi i Continental.

Planuję nadal rozwijać się w branży motoryzacyjnej. Chciałbym utrzymać wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach dla mechaników pojazdów samochodowych, ponieważ branża motoryzacyjna polega na odpowiednio wyszkolonej kadrze mechaników, potrafiących obsługiwać nowoczesny i skomplikowany sprzęt. Taka wiedza jest mi niezbędna, ponieważ chciałbym być jednym z najlepszych mechaników w Polsce, by w odległej przyszłości móc uczyć młode pokolenia.

Dawid Nowak

Jestem uczniem klasy czwartej technikum Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Szkołę wybrałem z powodu wieloletniej pasji do motoryzacji. Kształcę się na profilu technik pojazdów samochodowych, ponieważ swoją przyszłość wiążę z prowadzeniem własnego warsztatu samochodowego.

W celu zwiększenia zakresu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych 20 grudnia 2018 r. ukończyłem kurs „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, proces spawania 135" w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0". W marcu 2019 r. otrzymałem świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie M.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Chciałbym pracować nad dalszym rozwojem edukacyjno – zawodowym. Planuję utrzymać równie wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych oraz poprawić frekwencję na zajęciach. Moim marzeniem jest zakup komputera diagnostycznego AUTEL MaxiDas DS808. W celu poszerzenia mojej wiedzy w przyszłości planuję zapisać się na kurs "Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą 141" i ukończyć kurs prawa jazdy kategorii C+E.

Adam Mokrzycki

Jestem uczniem trzeciej klasy technikum o profilu technik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Moją pasją jest mechanika pojazdowa, która wiążę się z wyborem profilu.

Z przedmiotów kierunkowych otrzymuję oceny celujące, z pozostałych bardzo dobre. Moja średnia ocen utrzymuje się na poziomie powyżej 5,00. Systematycznie pogłębiam swój zakres wiedzy oraz angażuję się w lekcjach powiązanych z moim profilem, a także przedmiotami ogólnokształcącymi. Aktywnie uczestniczę w lekcjach teoretycznych z zakresu mechaniki samochodowej. Szczególną rolę w procesie edukacji pełnią zajęcia praktyczne, które wzbogacają moją wiedzę i umiejętności zawodowe. Biorę udział w szkoleniach różnych firm, m.in Inter Cars czy Continental.

W marcu 2019 brałem udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu. Jestem pilny i ambitny. Posiadam szeroki zakres wiedzy, moja frekwencja na zajęciach lekcyjnych sięga niemalże 100%.

Chciałbym pracować nad dalszym rozwojem zawodowym i edukacyjnym. W bieżącym roku szkolnym planuję utrzymać wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Ponadto chciałbym wzbogacić swój warsztat pracy o profesjonalne zestawy narzędziowe firmy Bosch, które ułatwią pracę przy samochodzie. Planuję też zrobić prawo jazdy kat. B i w kolejnej klasie technikum wstępną kwalifikację na kategorię C+E.

Robert Rumik

Jestem uczniem czwartej klasy technikum Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Uczę się na kierunku technik budownictwa. W roku 2017 uczestniczyłem w szkoleniu organizowanym przez firmę ATLAS z zakresu "Ocieplenia". W roku 2018 udało mi się wziąć udział w kolejnych dwóch szkoleniach tej samej firmy. Ich tematyką były "Miejsca szczególne na tarasie i balkonie" oraz "Łazienka – układ warstw, materiały". Zdałem jeden z trzech egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie kategorii B.18. – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

W tym roku szkolnym planuję utrzymać wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych, zajęć praktycznych i wysoką frekwencję na zajęciach. W przyszłości zamierzam kontynuować naukę na Politechnice w Poznaniu. Chciałbym zdobyć Międzynarodowy Certyfikat CAD, który pomaga w procesie planowania i zagospodarowania terenu budowy oraz rysowania obiektów. Chciałbym zdobyć dokument potwierdzający moje umiejętności.

Igor Ryński

Jestem uczniem czwartej klasy technikum w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp. O wyborze technikum zdecydowała dobra oferta szkoły oraz współpraca z firmą Inter Cars. Dzięki temu mam możliwość udziału w wielu szkoleniach oraz pracy z nowoczesnymi panelami mechatroniki samochodowej również takie szkolenia prowadzone są w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0. W przyszłości chciałbym zostać dobrym mechanikiem, który potrafi poradzić sobie z obsługą nowinek technicznych pojawiających się w nowoczesnych pojazdach.

Jakub Serkis

Jestem uczniem klasy czwartej technikum w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp. . W roku 2017 uczestniczyłem w szkoleniu organizowany przez firmę ATLAS z zakresu "Ocieplenia". W roku 2018 udało mi się wziąć udział w kolejnych dwóch szkoleniach tej samej firmy. Ich tematyką były "Miejsca szczególne na tarasie i balkonie" oraz "Łazienka – układ warstw, materiały". Zdałem jeden z trzech egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie kategorii B.18 oraz egzamin państwowy na prawo jazdy kat. B. Pragnę dostać się na jedną z bardziej prestiżowych politechnik w Polsce i dalej kształcić się w wymarzonym kierunku. W przyszłości zamierzam założyć własna firmę budowlaną.

Kamil Michalak

Jestem uczniem trzeciej klasy trzeciej technikum w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp., na kierunku technik pojazdów samochodowych.

Naukę zawodu chciałbym kontynuować na Politechnice Poznańskiej. Marzę o kierunku mechanika i budowa maszyn. W wolnych chwilach pomagam tacie w warsztacie samochodowym, gdzie zdobytą wiedzę mogę wykorzystać w praktyce.

Jakub Krecak

Jestem uczniem trzeciej klasy technikum Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Od małego pasjonuje mnie motoryzacja. Do tej pory zdobyłem cztery zaświadczenia kształtowania kompetencji zawodowych, takich firm jak: Febi, NTN SNR, Inter Cars, Continenta. Szkolenia te dotyczyły części zamiennych, jak i ich wymiany. Były one prowadzone przez profesjonalistów. Szkoła umożliwiła mi zdobycie prawa jazdy, ponieważ posiada własną naukę jazdy. Prawo jazdy jest mi niezbędne do dalszego funkcjonowania w zawodzie. Aktualnie kończę także szkolenia w dziedzinie mechatroniki samochodowej również takie szkolenia prowadzone są w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0.

Radosław Szuciak

Jestem uczniem klasy czwartej Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku technik pojazdów samochodowych. Przy wyborze tej szkoły kierowałem się moją pasją do motoryzacji.

W przyszłości planuje zrobić kurs diagnosty samochodowego, ponieważ fascynuję mnie ten zawód i chciałbym pracować w warsztacie diagnostycznym. Po skończeniu szkoły chcę odbyć roczną praktykę w warsztacie samochodowym, bądź w stacji kontroli pojazdów. Wtedy będę mógł przystąpić do kursu diagnosty samochodowego. W obecnym roku szkolnym chciałbym utrzymać wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych.
 
Daniel Głuch

Jestem uczniem klasy czwartej Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych. Kształcę się w kierunku technik pojazdów samochodowych, ponieważ swoją przyszłość wiąże ze studiami na Politechnice Krakowskiej, wydział mechaniczny. W grudniu 2018 ukończyłem kurs "Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi" w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. W marcu 2019 uzyskałem świadectwo potwierdzające zdanie kwalifikacji w zawodzie w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów samochodowych M.18.

W przyszłości chciałbym zrobić kurs na wózki widłowe z butlą LPG. Dodatkowo chciałbym zdobyć kwalifikację na przewóz osób i towarów oraz prawo jazdy kat. C+E oraz D.
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.