Nasz patron w szkolnej bibliotece

kopernik 1altDnia 19 lutego, zwyczajowo już, obchodzimy święto Patrona naszej placówki - Mikołaja Kopernika. Z tej też okazji w czytelni biblioteki ZSBiS zorganizowano wystawę upamiętniającą tę znaczącą rocznicę. Bibliotekarze przypomnieli sylwetkę wybitnego uczonego średniowiecza.
Ekspozycja prezentuje różnorodne publikacje wydane m.in. przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, jak też ośrodki akademickie naszego kraju. Uzupełnieniem ekspozycji dotyczącej uczonego stała się wystawa - makieta przygotowana w holu szkoły tuż obok postumentu Mikołaja Kopernika. Prezentuje ona liczne materiały dokumentujące fakty z życia osobistego astronoma, liczne fotografie oraz ryciny obrazujące miejsca, w których przebywał, mieszkał, kształcił się.
Zarówno artykuły, jak też ilustracje przybliżają postać tej niezwykłej postaci. Mikołaj - student, późniejszy kanonik, ekonomista, strateg, wybitny astronom... staje się nam - współczesnym bliższy, przestaje być personą umieszczoną na piedestale.
Jawi się jako człowiek skromny, pokorny, nie szukający rozgłosu....ale jednocześnie - geniusz i człowiek niezwykłej odwagi, który objawił nienaukowość prawdy uznawanej za udowodnioną i powszechnie przyjętą.
Wystawa prezentuje nietuzinkowego badacza wszechświata, człowieka gruntownie wykształconego na najlepszych uczelniach średniowiecznej Europy - w Bolonii oraz Padwie, a także studenta słynnej Akademii Krakowskiej.
Był Kopernik jednym z najznamienitszych studentów i absolwentów tych ośrodków. Ale najistotniejsza kwestią jest fakt, że był Mikołaj Kopernik człowiekiem ogromnej odwagi - rewolucjonistą swoich czasów.
Poważył się bowiem na naukową krytykę ówczesnego sposobu myślenia - systemu geocentrycznego dominującego w wiekach średnich.
Astronom uznał go za nienaukowy, udowadniając tę tezę na podstawie dociekliwych wieloletnich studiów astronomicznych, fizycznych, matematycznych. Studiów, które zrewolucjonizowały umysłowość Europy średniowiecznej. Kopernik tym samym wystąpił przeciwko przeciwko autorytetowi papiestwa, które uznało system geocentryczny za jedyny obowiązujący.
Zaprezentowane publikacje prezentują Kopernika nie tylko jako naukowca tej miary co Galileusz czy Jan Keppler, ale jako człowieka. Okazuje się, że był osobą skromną, niezwykle pracowitą, nieugięcie dążącą do zbadania prawdy naukowej.
Przy tym był osamotniony w swoich przekonaniach - ówczesny bowiem świat nie przyjął jego dzieła "O obrotach sfer niebieskich" za dzieło naukowe.
Mikołaj Kopernik - osobowość wręcz genialna, bowiem był także ekonomistą, strategiem, lekarzem, tłumaczem, prawnikiem - można by rzec - Leonardo da Vinci swojej epoki!
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy!
Bibliotekarze
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.